Menu:

Ons team

De begeleiding op school gebeurt door enthousiaste en competente leerkrachten. We werken volgens de modernste pedagogische en didactische principes en met de beste onderwijsleermiddelen. 
Aansluitend bij de leefwereld van onze kinderen zoeken onze kleuterleidsters naar activiteiten waarin kleuters ruime ontwikkelingskansen krijgen.
Zo willen wij onze kleuters helpen hun mogelijkheden ten volle te ontplooien.

Onze zorgcoördinator volgt het welbevinden van alle kleuters heel nauw op. Kleuters met extra zorg
krijgen in de ‘Zorgklas’ aangepaste activiteiten.
Er is de ‘Hopklas’ voor kleuters die extra uitdaging vragen.
Een kinderverzorgster ondersteunt de leerkrachten van de jongste kleuters!