Menu:

Onze school

Onze kleuterschool is gelegen in de Gildenstraat in het centrum van Opglabbeek.
We beschikken over kindvriendelijke terreinen en moderne goed ingerichte klaslokalen.
Ons onderwijs is christelijk geïnspireerd: solidariteit, rechtvaardigheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid en respect zijn belangrijke waarden in ons opvoedingsproject.

Maar we willen vooral een open school zijn. Onze kleuterjuffen vinden het heel belangrijk dat ouders en grootouders zich betrokken voelen bij het schoolgebeuren. Daarom werken we laagdrempelig.
Bij de schoolpoort zijn er de vele informele gesprekken met ouders en grootouders.
Op geregelde tijdstippen organiseert onze school infoavonden, opendeurdagen en individuele oudercontacten.

Onze kleuterschool werkt nauw samen met de lagere school, gelegen op hetzelfde terrein.
De overstap naar het eerste leerjaar wordt in verschillende stapjes voorbereid.
Samen werken we aan een positief sociaal en emotioneel klimaat, een sfeer van samenhorigheid en dit in overleg met alle betrokkenen.